ĐĂNG KÝ HỌC THÊM

ĐĂNG KÝ HỌC THÊM

Xin mời quý phụ huynh và các bạn học sinh đăng ký học thêm theo các lớp sau, học sinh lớp nào đăng ký theo lớp đó để sắp xếp Thời khóa biểu phù hợp

Địa điểm học thêm: Gần trường Tiểu học Quang Khải

Thời gian học: Thông báo cụ thể trong từng Nhóm lớp

1. Lớp 6A:

Nhấn vào đây để đăng ký học thêm Tiếng Anh lớp 6A

>>>>>

2. Lớp 6B:

Nhấn vào đây để đăng ký học thêm Tiếng Anh lớp 6B

>>>>>>

3. Lớp 6C:

Nhấn vào đây để đăng ký học thêm Tiếng Anh lớp 6C

>>>>>

4. Lớp 7A:

Nhấn vào đây để đăng ký học thêm Tiếng Anh lớp 7A

>>>>>

5. Lớp 7B:

Nhấn vào đây để đăng ký học thêm Tiếng Anh lớp 7B

>>>>>

6. Lớp 7C:

Nhấn vào đây để đăng ký học thêm Tiếng Anh 7C

>>>>>>>>>

Học phí: 30.000đ/ buổi

Xin vui lòng liên hệ: 0986.10.20.68

Hoặc NHẤN VÀO ĐÂY để liên hệ với chúng tôi